Нарачај сега:
044 520 999 | support@telenet.com.mk
Location: Home > Digital TV > Basic DTV

Basic DTV

Најважното од уживањето, вистинските канали и вистинска цена.

Basic DTV
Опис Детали Месечна претплата
Дигитални ТВ канали над 80 350

ден/месечно

Ресивер / Модул
HD канали Цената е со вклучен ДДВ и важи са 2 годишен договор
Текничка поддршка  
     
DIGITALB Start DIGITALB Family DIGITALB HD Sportklub HBO Пакет
15+
ТВ канали
25+
ТВ канали
40+
ТВ канали
8+
ТВ канали
4+
PREMIUM ТВ канали

Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали
+ 150
ден/месечно


+ 250
ден/месечно
+ 450
ден/месечно
+ 130
ден/месечно
+ 220
ден/месечно