Нарачај сега:
044 520 999 | support@telenet.com.mk
Неверојатен HDTV
Гледајте ги твоите омилени емисии во сосема друг начин, 5 пати по детална слика од стандарден формат, побогата и посвежи бои.
ОПИС Basic DTV HBO ** Sportklub
Дигитални канали 80 + HBO, HBO2, HBO3 SK1, SK2, SK3
(+ 5 Бесплатни канали)
Приемник / Модул
Техничка поддршка
МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА 350
ден/месечно
+ 220
ден/месечно
+ 80 / 130 *
ден/месечно
(*) Сите Интернет корисници Sportklub пакетата ја плаќаат само 80 ден/месечо, а корисниците со БАСИЦ ДТВ плаќаат по 130 ден/месечно.

(**) HBO Пакет е достапен само за надградба од другите пакети Basic ДТВ, Digitalb Start, Digitalb Family и се плаќа само плус 220ден месечно.

- За LCD телевизори со DVB-C - Бесплатно МОДУЛ + СМАРТ КАРТИЧКА
- За други телевизори - Бесплатно РЕСИВЕР (Дигитален Приемник) + СМАРТ КАРТИЧКА

- Листата на ТВ канали може да е променлива во текот на времето, може некои ТВ канали да се отстранат од листата, или некои нови ТВ канали да се додадат во постоечката листа на ТВ канали