Нарачај сега:
044 520 999 | support@telenet.com.mk

Duo FUN plus

Доставување на побрз, посигурен интернет за разлика од обичен DSL.

Duo Fun Plus
Опис Детали Месечна претплата
Месечен сообраќај Неограничено (2) 850

ден/месечно

Download 13 Mbps
Upload 1 Mbps Цената е со вклучен ДДВ и важи за договор на 2 година
(Дигитална ТВ) БЕСПЛАТНО BasicDTV  
   
DIGITALB Start DIGITALB Family DIGITALB HD Sportklub HBO Пакет
15+
ТВ канали
25+
ТВ канали
40+
ТВ канали
8+
ТВ канали
4+
PREMIUM ТВ канали

Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали
+ 150
ден/месечно


+ 250
ден/месечно
+ 450
ден/месечно
+ 80
ден/месечно
+ 220
ден/месечно


(2) После надминување на месечниот сообраќај 200 GB добивате бесплатно уште 50 GB со намалена брзина 2 Mbps/1 Mbps, после надминување на овој сообраќај вашата брзина на пристап се намалува на 768 Kbps/512 Kbps