Нарачај сега:
044 520 999 | support@telenet.com.mk

Duo PREMIUM

Врска која ви е потребна да ги поврзете сите интернет уреди дома.

Duo Premium
Опис Детали Месечна претплата
Месечен сообраќај Неограничено (5) 1700

ден/месечно

Download 80 Mbps
Upload 1 Mbps Цената е со вклучен ДДВ и важи за договор на 2 година
(Дигитална ТВ) БЕСПЛАТНО BasicDTV + Extended  
   
DIGITALB Start DIGITALB Family DIGITALB HD Sportklub HBO Пакет
15+
ТВ канали
25+
ТВ канали
40+
ТВ канали
8+
ТВ канали
4+
PREMIUM ТВ канали

Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали
+ 150
ден/месечно


+ 250
ден/месечно
+ 450
ден/месечно
ГРАТИС
Во Duo Premium
+ 220
ден/месечно


(5) После надминување на месечниот сообраќај 1000 GB добивате бесплатно уште 300 GB со намалена брзина 2 Mbps/1 Mbps, после надминување на овој сообраќај вашата брзина на пристап се намалува на 768 Kbps/512 Kbps