Нарачај сега:
044 520 999 | support@telenet.com.mk
HBO Пакет
Опис Детали Месечна претплата
Дигитални ТВ канали

220

ден/месечно

Цената е со вклучен ДДВ и важи са 2 годишен договор
     
   

Напомена: HBO пакетот може да се земе само како надградба од Басиц ДТВ