Porosit tani:
044 520 999 | support@telenet.com.mk

Ndihmë?

Si te instaloj / lidhi
Paisjet.

Si të instaloni një CAM Modul

Keni televizor me "CI Slot" dhe "DVB-C" tuner?

  • Elimino perdorimin e marresit digjital
  • Elimino perdorimin e pilotit shtese
  • Me pak tela dhe kabllo

Cam Moduli eshte zgjedhja juaj perfekte, pasiqe nepermjet saj ju nuk keni nevoje te perdorni kabllo lidhese me televizorin dhe ju nuk keni nevoje per ndonje Marres Digjital.

Instalimi i CAM Modulti

Hapi 1: Vendos Smart Kartelen brenda ne Cam Modul duke vendosur ne anen qe eshte e ilustruar me larte
Hapi 2: Vendos Cam Modulin ne CI Slot ne anen e prapme te televizorit tuaj, ashtu sic eshte e ilustruar me larte